Veelgestelde
vragen

Wat is het verschil tussen de COP- en de SCOP-waarde van een warmtepomp?

De COP, oftewel Coefficient Of Performance, geeft het rendement van een warmtepomp of ander toestel weer.
Hoe hoger de COP-waarde, hoe hoger het rendement en hoe zuiniger het apparaat is.

De formule voor het bepalen van de COP is eenvoudig:  geleverde energie / verbruikte energie = COP-waarde.
Voorbeeld COP-waarde berekening: een warmtepomp die 4 kW warmte produceert met slechts 1 kW aan elektriciteit: 4 kW / 1 kW = COP-waarde: 4

De SCOP-waarde staat voor Seasonal Coefficient of Performance en is de gemiddelde COP waarde voor een geheel jaar, waarbij rekening is gehouden met de verschillende seizoenen. De SCOP geeft aan wat het jaarrendement is bij het produceren van water met een aanvoertemperatuur van 35°C en 45°C, waarmee verschillende warmtepompen objectiever kunnen worden vergeleken.

Kennismaken met Climer?

Climer Benelux wilt het energieverbruik verminderen en de negatieve impact op het milieu aanpakken door middel van innovatieve en hoogwaardige oplossingen die makkelijk en stil in gebruik zijn. Benieuwd? Download onze brochure.